Naar een publieke digitale euro? - Banken ondersteunen nader onderzoek en experiment