MiFID II product governance

De NVB ondersteunt in haar consultatie-reactie op de voorgestelde MiFID II productgovernance guidelines van de ESMA het achterliggende doel van de nieuwe regels: producten moeten nog beter bij de klant passen.

De NVB ondersteunt in haar consultatie-reactie op de voorgestelde MiFID II productgovernance guidelines van de ESMA het achterliggende doel van de nieuwe regels: producten moeten nog beter bij de klant passen. Wel wijst de NVB op het belang van proportionele toepassing van de nieuwe regels, rekening houdend met het soort klant (retail of professioneel), soort product (complex of niet-complex) en soort dienstverlening (advies/beheer of execution-only). Zo niet, dan komt passende dienstverlening aan de klant in gevaar.

Position Paper Dutch Banking Association - MiFID II product governance