Brief Algemeen Overleg bankensector - Tien thema’s voor publiek-private samenwerking

Woensdag 7 februari besprak de Vaste Kamercommissie van Financiën van de Tweede Kamer de bankensector. Daarom stuurde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een brief met een tiental terreinen waarop banken en politiek elkaar kunnen versterken.