Beleidsprogramma / Policy Programme NVB

Jaarlijks stelt het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Banken een beleidsprogramma vast. In dit beleidsprogramma wordt per thema een korte schets gegeven van de context waarbinnen de NVB opereert en de beleidsinzet die hierbij is voorzien.