Beleidsprogramma NVB

Jaarlijks stelt het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Banken een beleidsprogramma vast. In dit beleidsprogramma wordt per thema een korte schets gegeven van de context waarbinnen de NVB opereert en de beleidsinzet die hierbij is voorzien.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vormt de verbinding tussen de bankensector, de politiek en de maatschappij en draagt bij aan een vitale en duurzame bankensector. Wij willen de kloof tussen banken en samenleving dichten door het ‘huis van de dialoog’ te zijn voor alle partijen die betrokken zijn bij de bankensector.

Wij vinden het belangrijk om de dialoog aan te gaan met de samenleving, om zo in gesprek te blijven over de verwachtingen en wensen die daar leven. De bankensector spreekt ook met regelgevers en toezichthouders over de wijze waarop regels en toezicht de sector en de samenleving zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. In dit beleidsprogramma staat op welke wijze de NVB op de belangrijkste thema’s in 2018 een rol van betekenis wil spelen.