Tuchtrecht (Toekomstgericht bankieren)

Eed en tucht

Per 1 april 2015 is de invoering van de bankierseed en het tuchtrecht van start gegaan. De NVB heeft ten behoeve van deze invoering een aantal documenten opgesteld. In het tuchtreglement staat de procedure beschreven voor de behandeling van een tuchtklacht via de stichting tuchtrecht banken. Daarnaast is er een brochure beschikbaar voor zowel klanten als bankmedewerkers. Er is ook een Q&A beschikbaar waarin uitgebreid ingegaan wordt gegaan op de bankierseed en het tuchtrecht.

Relevante documenten, zie verder naar onderen

NVB adviseur Hubert Schokker over Bankierseed en Tuchtrecht Banken