Gedragscode Consumptief krediet

Beleidsmaatregelen voor doorlopend consumptieve kredieten

Dit document bevat nieuwe NVB beleidsmaatregelen die toezien op doorlopende consumptieve kredieten. De maatregelen helpen in het voorkomen en/of oplossen van de zogenaamde ‘Lock-up’ problematiek waarbij consumenten met een doorlopend consumptief krediet niet meer over kunnen sluiten naar een andere aanbieder. Die situatie kan bijvoorbeeld ontstaan als het uitstaande saldo van het doorlopend krediet van de consument niet meer verantwoord is naar de huidige leennormen of een verandering heeft plaatsgevonden in de persoonlijke financiële situatie. Banken hebben individueel op verschillende onderdelen al beleidsmaatregelen genomen om hun klanten hierin te helpen. De NVB volgt nu met de introductie van (nieuwe) beleidsmaatregelen op sectorniveau om de gesignaleerde problemen te voorkomen en op te lossen.

Banken dienen bij de naleving van deze beleidsmaatregelen de wet- en regelgeving, waaronder die met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, in acht te nemen. Deze maatregelen worden op een later moment in de NVB Gedragscode Consumptief Krediet geïntegreerd.