Code Banken

De Code Banken is een vorm van zelfregulering, tot stand gekomen op basis van het rapport van de Adviescommissie Toekomst Banken (Commissie Maas). De Code Banken geldt per 1 januari 2010 en is wettelijk verankerd. Banken zijn daarmee verplicht om in hun jaarverslag via het pas toe of leg-uit-beginsel verantwoording af te leggen over de naleving van de Code.