1 minuut

Code Banken

De Code Banken is een vorm van zelfregulering, tot stand gekomen op basis van het rapport van de Adviescommissie Toekomst Banken (Commissie Maas). De Code Banken geldt per 1 januari 2010 en is wettelijk verankerd. Banken zijn daarmee verplicht om in hun jaarverslag via het pas toe of leg-uit-beginsel verantwoording af te leggen over de naleving van de Code.