Financiële sector committeert zich aan klimaatdoelen

Circa vijftig banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders en hun koepels hebben zich 10 juli 2019 gecommitteerd aan de klimaatdoelen van het kabinet. In het bijzijn van minister Hoekstra van Financiën hebben zij hun handtekening gezet onder een commitment waarmee zij zich verplichten vanaf 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen. Daarnaast zullen ze uiterlijk in 2022 actieplannen klaar hebben die bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van CO2.

With English subtitles