20 januari 2017
1 minuut

Consultatiereactie Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG)