6 augustus 2014
1 minuut

Consultatiereactie wetsvoorstel afwikkeling massaschade in een collectieve actie

Reactie NVB consultatie wetsvoorstel afwikkeling massaschade in een collectieve actie

Reactie NVB consultatie wetsvoorstel afwikkeling massaschade in een collectieve actie
Reactie NVB consultatie wetsvoorstel afwikkeling massaschade in een collectieve actie 6 oktober 2014