16 augustus 2016
1 minuut

Consultatiereactie Wetsvoorstel voor de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (WwFT)