‘Ongelooflijk leed’; blog Medy van der Laan

Ongelooflijk leed. Ik heb geen betere woorden voor de oorlog in Oekraïne en het leed dat deze aanricht onder de bevolking. De beelden die ons via het nieuws bereiken, snijden door de ziel. Wij zijn solidair met de bevolking van Oekraïne en leven mee met de slachtoffers van de oorlog. Net als vele anderen in Nederland vragen wij ons in de bankensector dagelijks af: wat kunnen wij doen om de Oekraïners te helpen en hun leed te verzachten?

Medy van der Laan

Kort na het uitbreken van deze oorlog zijn banken direct aan de slag gegaan om het Europese sanctiebeleid, zoals afgekondigd door de Europese Unie, zo snel en secuur mogelijk te helpen uitvoeren. Europese sancties die erop gericht zijn om Rusland dat deze oorlog is begonnen en invloedrijke Russen financieel te isoleren in de wereld. Russische tegoeden worden bevroren, bepaalde financiële dienstverlening wordt gestaakt en de mogelijkheden om deel te nemen aan het internationale betalingsverkeer geblokkeerd, in de hoop dat de Russische autoriteiten tot inkeer komen.

Ook aan de humanitaire kant zijn Nederlandse banken actief. Net als vele anderen steunden ook banken afgelopen maandag een van de succesvolste landelijke inzamelingsacties ooit. Andere vormen waarop banken hun steentje bijdragen, zijn het beschikbaar stellen van leegstaande kantoorruimte om onderdak te bieden aan vluchtelingen, het kosteloos faciliteren van betalingen aan Oekraïne, het verzamelen goederen voor Oekraïne en het in staat stellen van hun medewerkers om humanitaire hulp te verlenen. Hartverwarmend om te zien dat deze ‘actielijst’ blijft groeien.

En dan heb ik het nog niet eens over alle fantastische particuliere initiatieven van mensen, ook uit de bankensector, om vluchtelingen op te halen en onder te brengen. Het is goed dat Nederlanders en Nederlandse instellingen en bedrijven zo massaal hulp organiseren. Schouder aan schouder staan om alles te doen wat in onze macht ligt om de Oekraïense bevolking praktische hulp te bieden. Ik wil iedereen die daar binnen en buiten onze sector aan bijdraagt, enorm bedanken en langs deze weg een hart onder de riem steken.

Medy van der Laan, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken