Waarden borgen, waarde creeëren

In Den Haag buigen de onderhandelaars van VVD, CDA, D'66 en Groen Links zich onder leiding van informateur Edith Schippers over de grote thema's van de volgende kabinetsperiode. De uitdagingen, maar ook de kansen zijn groot. Denk bijvoorbeeld aan de noodzakelijke versnelling van de energietransitie en het terugdringen van de klimaatverandering. Alleen door samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven zijn wij in staat het tij te keren. Bedrijven, dus ook banken, staan klaar om die samenwerking aan te gaan.

De aangekondigde nationale financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest NL kan straks een vliegwiel zijn voor de financiering van de grote, complexe en langjarige projecten, die we zo hard nodig hebben. Door kennis te delen en de risico’s van de projecten tussen het bedrijfsleven en de overheid te delen kunnen banken en institutionele beleggers makkelijker instappen. We dragen graag bij aan deze grote uitdaging die ons allemaal aan gaat.

Digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie scheppen kansen voor nieuwe producten, diensten en bijbehorende productieprocessen. In financiële dienstverlening is dit al volop merkbaar; in het dagelijks leven door contactloos betalen, nieuwe apps om je geldzaken makkelijk te regelen en geautomatiseerd beleggingsadvies (soms robots genoemd). Het is belangrijk dat het nieuwe kabinet Nederland op de kaart zet als een hub voor smart industry en voor smart services, daar hoort ook smart finance bij. Nederland moet een springplank worden voor nog sterkere prestaties van gevestigde bedrijven, starters en sterke groeiers! En daardoor een magneet zijn voor buitenlandse bedrijven en talenten. Het borgen van de waarden, bijvoorbeeld als het gaat om privacy en met elkaar (publiek en privaat) investeren in cybersecurity, schept een omgeving van zekerheid en vertrouwen van waaruit nieuwe kansen kunnen worden gegrepen. Dit vraagt om een open en sterke samenleving, waarin iedereen de mogelijkheid krijgt zijn of haar bijdrage te leveren. Voor het kabinet betekent dit investeren in onderwijs op alle niveaus.

'Nederland moet een springplank worden voor nog sterkere prestaties van gevestigde bedrijven, starters en sterke groeiers!'

Banken spelen graag een rol als financier van het bedrijfsleven. De overheid levert met haar beleid een belangrijke bijdrage voor ondernemerschap, via een aantrekkelijk fiscaal- en investeringsbeleid en regelingen voor de financiering van het mkb. Ook hier gaan publieke en private inzet hand in hand.

De ontwikkelingen in de wereld om ons heen zoals Brexit, onderstrepen het belang een ambitie om Nederland tot dé beste plek om te wonen, te leren, te ondernemen en te investeren te maken. Nederland als de poort naar Europa en de poort naar de wereld. Verschillende (financiële) bedrijven in Londen oriënteren zich op vestigingsplekken voor activiteiten die ze naar het EU gebied willen verplaatsen. Nederland wordt vaak genoemd in de top 5 van locaties die overwogen worden. Op een lijstje in The New York Times stond Amsterdam zelfs op de eerste plaats. Als pluspunten worden doorgaans genoemd het goede onderwijs, de goede infrastructuur en onze open cultuur. Voor financiële bedrijven wordt – daar kunnen we niet omheen - vaak als minpunt het Nederlandse beloningsbeleid (de bonusbeperking) genoemd. “I’d love to relocate to Amsterdam,” vertelde een topman aan The New York Times. “But I don’t think we’re wanted there.” \

Nederlandse koppen op Europese regels zoals de beloningswetgeving – diverse partijen wijzen hierop - kunnen onze kansen hier ondermijnen. Dat zou zonde zijn. Het is zaak dat een nieuw kabinet inzet op goede Europese kaders en daarbinnen voluit inzet op nationale concurrentiekracht van het bedrijfsleven. Nederland staat nummer vier op de lijst van concurrentiekracht van het World Economic Forum. Maar goed is niet meer goed genoeg. We moeten de beste willen zijn en bovenaan willen komen op die lijst. Als we het nog beter willen doen in het buitenland moeten we het merk Nederland sterker neerzetten.

Banken in Nederland hebben vol ingezet op cultuurvernieuwing en beter presteren voor klanten. De bankensector is in de afgelopen jaren - ook volgens DNB en ECB - weerbaarder en stabieler geworden. Hieraan blijven werken is voor de banken zelf ook een belangrijke plicht. De samenleving mag daarop rekenen. De overheid kan het optimaal benutten van de economische kansen een handje helpen door ervoor te zorgen dat de financiële lasten op het bedrijfsleven – ook op banken - de komende jaren omlaag gaan.

Wij zien uit naar een intensieve samenwerking van bedrijfsleven en het nieuwe kabinet om Nederland de béste plek te maken, een sterke, duurzame en open samenleving en economie.