"Ramen en deuren open” - Nieuwjaarsspeech Chris Buijink 2016

“We kunnen onze doelen alleen bereiken in nauwe samenwerking (en soms co-creatie van beleid) met onze stakeholders. Dat vraagt om een voortdurend gesprek. Daar gaan wij in 2016 mee door. Ramen en deuren open!”

Dat zei voorzitter Chris Buiijnk van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vanavond tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de NVB. “Wij zijn onze stakeholders dankbaar voor alle feedback, ook kritische.”

NVB-voorzitter Chris Buijink tijdens de nieuwjaarspeech: Ramen en deuren open.'

Toespraak Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken bij nieuwjaarsreceptie

(Gesproken woord geldt)

 • Die rol van banken in onze economie is, zoals het verhaal van deze ondernemer Rinke van ’t Holt laat zien, aan verandering onderhevig.
 • Over die verandering wil ik het vandaag met u hebben. De Nederlandse economie én de Nederlandse bankensector hebben een goede uitgangspositie voor 2016.

 • Dames en heren, hartelijk welkom!
 • Wij zijn deze keer wat later met onze Nieuwjaarsreceptie maar toch wil ik graag beginnen met u het beste te wensen, zowel persoonlijk als in uw werk.
 • Wie mij volgt op Twitter weet dat ik de kerstvakantie heb doorgebracht in Australië en Nieuw Zeeland. Prachtig!
 • Het mooie van reizen is dat je je kunt ontspannen en Nederland eens van een afstand kunt bekijken; in dit geval van ‘down under’. En dan valt je een aantal dingen op.
 • Nergens ter wereld vind je een land dat zo’n eigen karakter heeft en tegelijk zo in eenheid is met de wereld om zich heen. Daarbij is Nederland een welvarend en prettig land om te leven.
 • Nederland is een van de meest open economieën ter wereld en is daarmee sterk afhankelijk van de handel met andere landen. De economische ambities van ons land vragen om een ondersteunende bankensector.

 • De Nederlandse economie heeft zich onder de zware crisis van de afgelopen jaren uit geworsteld. Voor de komende jaren voorspelt het Centraal Planbureau een economische groei van 2,1 procent.
 • In een tijd waarin de overheid steeds meer financiële beslissingen overlaat aan burgers - zoals studie- en zorgkosten - zijn banken hard bezig met verbetering van dienstverlening aan hun klanten.
 • Banken zijn van belang, voor u en voor mij, voor ons allemaal. Onze klánten vertellen het verhaal. De ondernemer Rinke van ’t Holt die dankzij gestapelde financiering zijn plan kan uitvoeren.
 • Gezinnen die blij zijn met een betaalbare hypotheek. Jongeren en ook steeds meer ouderen die optimaal gebruik maken van 21ste eeuws betalingsverkeer (mooi bericht vandaag: sterke groei elektronische betalen in 2015!). Het vertrouwen dat je spaargeld veilig wordt beheerd.
 • Er is veel bij banken veranderd en banken in Nederland staan klaar om de economische groei te stutten. Maar er kan nog veel gebeuren.  
 • Ons beleidsprogramma voor 2016 – u krijgt dat straks mee - heeft een thematische aanpak, bezien vanuit de klant, economie en samenleving en hoe banken op behoeften en wensen kunnen inspelen.

 • Een greep uit onze beleidsvoornemens:
 • Mkb-ers toegang bieden tot passende financiering, zowel bij banken als in samenwerking met alternatieve financiers.
 • De gezondheidszorg helpen bedrijfsmatiger te werken, zodat zorg financierbaar blijft.
 • De hypotheekverstrekking dient verantwoord te zijn en ook bereikbaar voor mensen zonder vast arbeidscontract, zoals zzp’ers en flexwerkers.
 • Banken verwachten dit jaar met NGO’s, vakbonden en de overheid een convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te kunnen sluiten over onder andere bescherming van mensenrechten bij handelsfinanciering.

 • We kunnen onze doelen alleen bereiken in nauwe samenwerking (en soms co-creatie van beleid) met onze stakeholders. Dat vraagt om een voortdurend gesprek. Daar gaan wij in 2016 mee door. Ramen en deuren open!

 • Een jaar waarin we met elkaar een aantal prangende vragen te beantwoorden hebben in het kader van toekomstgericht bankieren:
 • Hogere kapitaalbuffers – Nederlandse banken lopen daarin voorop - zorgen voor een veilig financieel systeem, daar is ieder het over het eens. Maar in hoeverre staan kapitaaleisen in de toekomst nog in verhouding met risico’s van bankleningen? 
 • Als we ondernemers beter beschermen, analoog aan consumenten, gaat dit dan niet te veel ten koste van maatwerk en groeikansen?
 • Banken innoveren volop, bij voorbeeld in het betalingsverkeer en werken samen met Fintechbedrijven, maar gelden voor ‘schaduwbanken’ straks dezelfde hoge eisen als voor banken?
 • Daarover moeten we met elkaar de dialoog voeren, liefst op basis van feiten en cijfers. Op onze website treft u factsheets aan over uiteenlopende bancaire onderwerpen.

 • Wij zijn onze stakeholders dankbaar voor alle feedback, ook kritische. De Vertrouwensmonitor die jaarlijks het vertrouwen en de tevredenheid van consumenten meet, stelt ons in staat klanten beter te bedienen.
 • Als de dienstverlening niet perfect is, moeten banken in actie komen om eventuele tekortkomingen te herstellen. Zo worden 16.000 rentederivaten die in het verleden aan het mkb zijn verkocht, opnieuw bekeken.
 • Ik betreur de ontstane situatie bij die herbeoordelingen. In het belang van de betrokken klanten overleggen de betrokken banken met de AFM over een plan van aanpak.
 • Als blijkt dat de dienstverlening van banken rond rentederivaten in het verleden tekort is geschoten, moet de betrokken ondernemer een passende oplossing worden aangeboden; dat blijft onverminderd het uitgangspunt. En graag zo snel mogelijk.
 • We nemen de adviezen van de nieuwe Monitoring Commissie Code Banken ter harte om transparant te zijn over stappen op gebied van cultuur en gedrag. Ik herhaal: ramen en deuren open!
 • De ‘tone of voice’ in de media over de bankensector, zo werd de afgelopen week nog maar eens bevestigd door onderzoek gepresenteerd tijdens het World Economic Forum, is nog steeds behoorlijk negatief.

 • We zijn er dus nog lang niet. Maar dat betekent niet dat we achter de gordijnen moeten blijven zitten. Dat zullen we ook niet doen. We zitten bij Jort, Twan en zelfs bij Humberto!


 • Dames en heren, tot slot nog iets bijzonders.
 • Tussen economische wetenschappers en bankiers heeft de afgelopen jaren een stevige discussie gewoed over de stabiliteit van banken. Eerst in de Tweede Kamer en in de krantenkolommen, later hier bij de NVB.
 • Wetenschappers en bankiers zijn de dialoog met elkaar aangegaan in de overtuiging dat we allemaal een herhaling van de crisis willen voorkomen. Daarvoor is het beter onze gezamenlijke denkkracht te bundelen.
 • De weerslag van de ‘gespierde’ gesprekken met een aantal deelnemers aan de dialoogsessies is opgetekend door Robin Fransman en Rens van Tilburg in het boek ‘Banken, buffers en belastingbetalers’. De eerste exemplaren zijn voor u beschikbaar en krijgt u straks mee naar huis (het boek is te bestellen bij Amsterdam University Press ).

 • Met steun van honderden mensen binnen de banken werkt het team van de NVB hard aan onze doelen en uitdagingen. Graag wil ik hen daarvoor bedanken.
 • Bij deze breng ik een toast uit op het nieuwe jaar, op de banken in Nederland en in Europa en op de voorspoed voor ons prachtige land en zijn inwoners!