Inleiding Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken, rondetafelgesprek ‘Stand van zaken financiële sector’ Tweede Kamer

Gesproken woord geldt


Mijnheer de Voorzitter, dames en heren,

De afgelopen 10 jaar hebben banken in Nederland een sterke verandering doorgemaakt. Volgens DNB zijn ze een stuk veiliger en stabieler geworden. Ook neemt het vertrouwen bij het publiek licht toe, dat blijkt uit de jaarlijkse Vertrouwensmonitor Banken. Maar daarmee zijn we er nog niet.

Wat er dit jaar gebeurd is rond belonen en het voorkomen van witwassen onderstreept dat. Ik heb in maart in de Kamer gezegd dat ik baal van wat er gebeurd is en ook van de commotie die daardoor is ontstaan. Die heeft impact op de hele sector en overschaduwt de stappen die in de sector zijn gezet. Het is belangrijk dat we daar zelf ook lessen uit trekken. Zoals we bijvoorbeeld hebben gedaan met de voorgenomen aanpassing van de Code Banken.

Banken willen relevant zijn voor hun klanten en tegelijkertijd een maatschappelijke bijdrage leveren. Daar hoort integer gedrag bij. Daarom hebben wij in 2015 de bankierseed en het tuchtrecht op individueel gedrag ingevoerd. Christine Lagarde noemde dat een voorbeeld van “change from within”.

De wil en noodzaak om niet alleen relevant te zijn, maar dat ook te blijven, komt ook naar voren in de thema’s van het ESB-dossier “De toekomst van banken”. Verschillende auteurs van dat dossier, doen vandaag mee in uw ronde tafel. We moeten de lessen uit het verleden in ons werk verankeren en tegelijkertijd de blik naar voren richten.

Op het gebied van digitalisering is sprake van voortdurende vernieuwing. Nederlandse banken lopen voorop als het gaat om digitale dienstverlening. Het betalingsverkeer in ons land blinkt uit wat kostenefficïentie en snelheid betreft.

Banken spelen een belangrijke rol bij verduurzaming. Ze denken mee over manieren om de Nederlandse economie te verduurzamen en meten en sturen zelf ook op de klimaatimpact van financieringen. We participeren graag in het Klimaatakkoord.

Banken spelen als “poortwachter” een essentiële rol in de bestrijding van financieel economische criminaliteit. Dit is een rol die goéd vervuld moet worden. Niet alleen omdat we dit wettelijk verplicht zijn, maar ook omdat we intrinsiek gemotiveerd zijn als sector om dit goed te doen. Wij willen hier echt meters maken en nieuwe stappen zetten. We doen graag mee in sterkere publiek-private samenwerking die het mogelijk zal maken hier meer successen te boeken. Zoals we samen hebben laten zien bij de pilot ter voorkoming van terrorismefinanciering.

Het is belangrijk dat banken in Nederland hun rol voluit kunnen blijven spelen. Zeker nu de internationale onzekerheden en concurrentie toenemen en we in Europa mogelijk voor een fase van consolidatie staan. Banken staan voor de opgave om in een sterk gereguleerde omgeving vernieuwend te zijn en te blijven met het vizier gericht op de klanten van morgen en overmorgen. Banken die daarin succesvol zijn, kunnen de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Een goed ondernemingsklimaat voor de financiële sector in ons land is hierbij belangrijk.

Nogmaals, we zijn er nog niet en er is alle reden tot bescheidenheid, maar we zijn echt gemotiveerd om erfenissen uit het verleden op te lossen en nemen de feedback uit de politiek en samenleving serieus. “Niets duurt voort behalve verandering”, schreef de Griekse filosoof Heraclitus al. Voor banken in Nederland gaat het erom in de toekomst relevant te zijn en blijven voor hun klanten, particulier en zakelijk, en hen echt verder te helpen. Dat is ons kompas. Ik ga hierover graag verder met u in gesprek.