‘Commitment banken om klimaatimpact van financieringen terug te brengen blijft staan’ - speech Chris Buijink werkconferentie klimaatimpact financiële sector

Het commitment van banken om de impact van hun financieringen en beleggingen op het klimaat te beperken staat, ook als er onverhoopt geen klimaatakkoord komt. Dat zei Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken tijdens de Werkconferentie klimaatimpact financiële sector in Amsterdam.

Eerder lieten banken al weten dat ze vanaf 2020 rapporteren over de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen en hebben ze uiterlijk in 2022 actieplannen opgesteld om deze te beperken. Buijink: ‘Dat doen we niet alleen omdat het simpelweg good business is. Denk aan de economische kansen die deze transitie biedt. Dat doen we niet alleen omdat het verstandig risicobeleid is om klimaatrisico’s heel serieus te nemen. Dat doen we vooral ook omdat we het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zien. Onze missie is het dienen van de economie en zakelijke en particuliere klanten, nu en in de toekomst. Dan kun je niet, dat mag je niet voorbij gaan aan de klimaatopgave.’

Lees hieronder de speech die Chris Buijink hield tijdens de Werkconferentie klimaatimpact financiële sector:

Dames en heren, van harte welkom op deze Werkconferentie klimaatimpact financiële sector.

Een speciaal welkom aan Ed Nijpels, in 1989 als minister ooit verantwoordelijk voor het eerste Nationaal Milieu Beleidsplan en nu de regisseur van het werk aan het Klimaatakkoord.

Ed, ik weet nog dat wij elkaar troffen tijdens Springtij 2016 op een boot in de haven van Terschelling met young financials, die aan jouw lippen hingen toen jij, staand op het dek, vertelde over het belang van het Energieakkoord. Dat zal hier straks ongetwijfeld ook zo zijn. Blij dat je er bent.

Dames en heren, u weet wellicht dat ik Twitter. Hou dus ook een beetje bij wat er zoal langskomt. Ik was vlak voor de kerst blij met de tweet van Wopke Hoekstra waarin hij zijn waardering uitsprak voor het feit dat de financiële sector verantwoordelijkheid neemt en een bijdrage levert aan het klimaat.

Dat was zijn reactie op de gezamenlijke verklaring van banken, verzekeraars, assetmanagers en pensioenfondsen dat wij ons verbinden aan de doelen van het ontwerp-klimaatakkoord.

Hoe kan het ook anders dan dat wij een bijdrage leveren aan het klimaat? Ik zag een mooie cartoon van Kamagurka in NRC Handelsblad die het in één beeld zegt.

Als we met onze rug naar de realiteit staan, haalt de realiteit ons in. De financiële sector gaat vanaf 2020 rapporteren over de klimaatimpact van financieringen en beleggingen en heeft uiterlijk in 2022 actieplannen opgesteld om deze te beperken.

Al aan de vooravond van de Klimaattop in Parijs in 2015 heeft de bankensector een Klimaatstatement gepresenteerd met als kern zoals de NOS het noemde: ‘Groene transparantie’.

Het begint ermee dat wij zichtbaar maken wat de impact van ons handelen is op het klimaat.

Als we de stijging van de temperatuur op aarde met 2 graden willen beperken kunnen we een voorbeeld nemen aan nobelprijswinnaar Kamerlingh Onnes. Om helium vloeibaar te maken slaagde hij er begin vorige eeuw in om de temperatuur van zijn laboratorium in Leiden terug te brengen 269 graden onder nul. Niet voor niets was zijn lijfspreuk ‘Door meten tot weten’.

Ruim een jaar geleden presenteerde ASN met 11 andere banken, verzekeraars, asset managers en pensioenfondsen de eerste methodologie waarmee de klimaatimpact van financiële instellingen in kaart gebracht kan worden.

En tijdens de recente klimaattop in Katowice presenteerde ING met vier andere internationale banken een methode om hun financieringen in lijn te brengen met het doel van Parijs: de opwarming van de aarde ruim onder de twee graden houden.

Maar meten noopt ook tot actie. In dat kader publiceerde een interdisciplinaire werkgroep onder leiding van MN vorig jaar een rapport over hoe financiële instellingen nu omgaan met klimaatrisico’s en wat er beter kan.

En verschillende instellingen formuleerden voor zichzelf concrete klimaatambities, zoals ABP, dat zich 2015 al voornam de uitstoot van beleggingen binnen vijf jaar terug te dringen met 25%. We zijn benieuwd of dat gelukt is.

Zo hopen financiële instellingen méér over te houden dan het topje van Kamagurka om op te leven.

Ik ben trots op de inzet die de financiële sector in den breedte in Nederland laat zien. Een sector die veranderingen niet afwacht, maar zelf initiatief neemt. Geen kop in het zand, maar de neus in de wind.

Dat kan ook niet anders want klanten nemen niet langer genoegen met een uitstekend advies over de hypotheek, een mooi rendement op de belegging of excellente service rond de verzekering. Nee onze klanten verwachten meer en meer dat de bedrijven achter deze producten alles op alles zetten om de klimaatdoelen te halen. Net zoals dat onze werknemers voor een bedrijf willen werken dat onderdeel is van de oplossing van het klimaatprobleem.

Enkele jaren geleden zaten we hier in De Nederlandsche Bank in de Presidentenzaal als financiële sector bijeen met een vertegenwoordiger van het Financial Initiative van het United Nations Environment Program. Tijdens die bijeenkomst bleek dat er al veel gebeurde in onze sectoren maar dat we van elkaar niet goed wisten waar we mee bezig waren.

Sindsdien hebben we binnen het daarna opgerichte Platform voor Duurzame Financiering onder leiding van Frank Elderson als financiële instellingen, overheid, toezichthouders en het Sustainable Finance Lab afgesproken kennis en ervaringen te delen. Het is goed dat DNB haar convening power daar voor heeft ingezet.

En we hebben een aantal mooie resultaten geboekt. Ik noem de leergang Finance in transitie aan de businessuniversiteit Nijenrode en natuurlijk het PCAF meetinstrument dat we in december 2017 in Parijs mochten presenteren.

Deze bijeenkomst is daar ook één van de vruchten van en de eerste in een reeks van werkconferenties in het kader van de Spitsbergenambitie die we hiermee onder de koepel van het platform brengen. Vandaag kunt u in gesprek met uw concullega’s, kunt u elkaar bevragen, uw ervaringen delen, op zoek gaan naar best practices, elkaar inspireren!.

Deze en vele andere initiatieven, die vandaag aan bod zullen komen, zijn nodig om grip te krijgen op klimaatrisico’s en om de kansen te grijpen die de energietransitie ook biedt.

De goede samenwerking tussen banken, verzekeraars, pensioenfondsen en asset managers, die is ontstaan onder het Platform voor Duurzame Financiering, wordt straks ook bekrachtigd in het Klimaatakkoord dat er hopelijk gaat komen. En uitgebreid met andere financiële instellingen, waaronder Invest-NL. Samen gaan we de financieringsmogelijkheden voor klimaatvriendelijke projecten vergroten.

De taakgroep financiering olv Gerard van Olphen heeft hier het afgelopen jaar veel werk verzet. Daar konden de klimaattafels terecht als zij vragen hadden over financiering. Want maatregelen verzinnen is één ding, maar zorgen dat maatregelen ook financierbaar vergt bijzondere expertise die we als sector graag leveren.

Ik hoop dat het klimaatakkoord er komt. Ik verwacht ook dat het er komt. Ik vínd dat het er moet komen, maar één ding is zeker: ons commitment staat.

Ook zonder klimaatakkoord gaan we vanaf 2020 rapporteren over de klimaatimpact van onze financieringen en beleggingen en hebben we uiterlijk in 2022 actieplannen opgesteld om deze te beperken. Dat doen we niet alleen omdat het simpelweg good business is. Denk aan de economische kansen die deze transitie biedt. Dat doen we niet alleen omdat het verstandig risicobeleid is om klimaatrisico’s heel serieus te nemen. Dat doen we vooral ook omdat we het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zien. Onze missie is het dienen van de economie en zakelijke en particuliere klanten, nu en in de toekomst. Dan kun je niet, dan mag je niet voorbij gaan aan de klimaatopgave.

Dames en heren, ik hoop dat deze dag u handvatten zal bieden om de ambities waar te maken. Iedereen moet zijn steentje bijdragen, anders werken we inderdaad met elkaar toe naar die allerlaatste klimaattop.

Ruim een jaar geleden was ik op de One Planet summit in Parijs.

Op initiatief van president Macron waren tientallen wereldleiders twee jaar na het akkoord van Parijs samengekomen om de internationale gemeenschap aan te sporen om de klimaatdoelen van het akkoord te bereiken.

Een belangrijke boodschap daar kwam van een voormalige bodybuilder uit Oostenrijk die het schopte tot Hollywood superster en gouverneur van Californië: Arnold Schwarzenegger

Want wat klimaatcritici ook zeggen, ook al doet Donald Trump niet meer mee en al lijkt het een onmogelijke opgave om het klimaatakkoord van Parijs op tijd te realiseren, toch zei Schwarzenegger dat je niet moet luisteren naar de zwartkijkers en nee-zeggers want dan bereik je nooit wat: ‘Don’t take no for an answer’

Ik wens ons allemaal voor vanmiddag veel inspiratie om in jullie bedrijven en samen in onze sector nog betere resultaten te gaan boeken voor een echt duurzame toekomst.

Succes!

Chris Buijink tijdens zijn speech bij de werkconferentie klimaatimpact financiële sector