Nederlandse Vereniging van Banken

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse en buitenlandse banken die actief zijn in Nederland.

De NVB is de verbinding tussen de bankensector, politiek en maatschappij en draagt bij aan een vitale, duurzame sector. Het bureau van de NVB heeft een directe lijn met het bestuur en leden voelen zich in brede zin betrokken. In het bestuur van de NVB zitten CEO’s en andere bestuurders van de betrokken banken.

Waarom werken banken samen? Wat bindt de Nederlandse Vereniging van Banken? Bekijk de film.

Wij willen de kloof tussen banken en samenleving dichten door het ‘huis van de dialoog’ te zijn voor alle partijen betrokken bij de sector. Zo gaan wij proactief in gesprek met bijvoorbeeld brancheverenigingen en wet- en regelgevers, op nationaal en internationaal niveau. Als NVB praten wij namens de gezamenlijk banken mee over maatschappelijke issues en bieden wij een platform voor kennis, informatie-uitwisseling en belangenbehartiging, gericht op thema’s van de toekomst van de sector. Samen werken wij aan innovatie, veiligheid, stabiliteit en transparantie. Zo geven wij invulling aan onze brugfunctie tussen bank en alle maatschappelijke partijen die actief zijn in en rondom de sector en vormen wij het fundament onder de banken. De NVB biedt daarbij zowel projectondersteuning als ook expertise op de relevante dossiers.

De vereniging communiceert in toenemende mate ook direct met de retail- en zakelijke consument. Bijvoorbeeld via campagnes als Bank voor de klas of via thema-websites.

Taken

De leden van de NVB bepalen samen het beleid van de vereniging. Het bureau van de NVB ondersteunt hen met een compact team van professionals. Wij bieden daarbij zowel projectondersteuning als ook expertise op de relevante dossiers. Er zijn veel onderwerpen die het belang van individuele banken overstijgen. De diversiteit aan gesprekspartners, het grote Europese belang en het continu veranderende landschap waarin het bankwezen opereert, vragen om bundeling van krachten. Dit alles in het belang van het hogere doel: uitstekende bancaire dienstverlening die betaalbaar, goed en makkelijk is voor een breed publiek. De NVB voert twee kerntaken uit:

  • Collectieve belangenbehartiging 
  • Kennis, informatie en advies

 Voor de belangenbehartiging op Europees niveau is de vereniging lid van de European Banking Federation. Daarnaast is de NVB lid van Ondernemingsorganisatie VNO-NCW.

Vrijwel alle in Nederland actieve banken, inclusief vestigingen van buitenlandse banken zijn lid van de NVB.

Ontstaansgeschiedenis

De NVB is in 1989 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse banken te behartigen. Tot die tijd onderhielden de in 1949 opgerichte Nederlandse Bankiersvereniging (NBV) en het in 1971 opgerichte College van Overleg van de gezamenlijke banken (CvO) het interbancaire overleg. Vrijwel alle in Nederland actieve banken, inclusief de vestigingen van buitenlandse banken zijn lid van de NVB.

Sinds de fusie in 2001 met de in 1947 opgerichte Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf (WGVB) behoorde ook de sociaal-economische belangenbehartiging tot de taken van de vereniging. De afgelopen jaren hebben zich echter de nodige veranderingen op het gebied van collectieve arbeidsvoorwaarden voorgedaan. Om hier meer structuur aan te geven is binnen de context van de Nederlandse Vereniging van Banken in december 2015 de Werkgeversvereniging Banken opgericht. Deze vereniging is met name verantwoordelijk voor de collectieve arbeidsovereenkomst ten behoeve van de middelgrote en kleinere binnen- en buitenlandse banken.
Meer informatie hierover vindt u op Caobanken.nl.