Floris Mreijen

Floris Mreijen is adjunct-directeur bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Studie: Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam.

Hij werkte voordat hij in 2009 bij de NVB kwam werken, onder andere bij het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal).

Vanuit de NVB werkte Floris Mreijen voor de Monitoringcommissie Commissie Code Banken (Commissie-Burgmans) en was verantwoordelijk voor de totstandkoming van het Maatschappelijk Statuut, de vernieuwde Code Banken en de Gedragsregels voor alle medewerkers, onder de overkoepelende naam “Toekomstgericht Bankieren”.

Hoog resolutie Beeld

Twitter - @florismreijen

De op deze pagina aangeboden informatie en foto's mogen worden gebruikt als illustratie bij redactionele artikelen die betrekking hebben op de Nederlandse Vereniging van Banken. Wenst u andere foto's dan op deze pagina zijn te downloaden dan verzoeken wij u contact op te nemen met een van de woordvoerders. De NVB stelt het op prijs indien u de vereniging informeert als u de foto's op deze pagina's gebruikt dan wel redactionele aandacht besteedt aan de NVB. Ook dit kunt u melden aan de woordvoerders.