Eelco Dubbeling

Directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken is Eelco Dubbeling.

Dubbeling (1975) werd geboren in Groningen. Hij studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij bekleedde diverse functies op het snijvlak van bedrijfsleven en politiek en werkte eerder bij Transport en Logistiek Nederland en ABN AMRO.

Dubbeling werkt sinds 2007 bij de NVB. Sinds 1 september 2014 is hij directeur. Met ingang van 1 januari 2023 is hij ook voorzitter van het European Banking Federation (EBF) Executive Committee (periode van twee jaar).
Eelco Dubbeling is getrouwd en heeft drie kinderen.

Eelco Dubbeling


Hoogresolutiebeelden

Twitter - @edubbeling

De op deze pagina aangeboden informatie en foto's mogen worden gebruikt als illustratie bij redactionele artikelen die betrekking hebben op de Nederlandse Vereniging van Banken. Wenst u andere foto's dan op deze pagina zijn te downloaden dan verzoeken wij u contact op te nemen met een van de woordvoerders. De NVB stelt het op prijs indien u de vereniging informeert als u de foto's op deze pagina's gebruikt dan wel redactionele aandacht besteedt aan de NVB. Ook dit kunt u melden aan de woordvoerders.