Bureau

Het bureau van de Nederlandse Vereniging van Banken is verantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten. Bij het bureau werken 55 medewerkers.

Het verenigen van belangen

De uitdaging van het werken bij de NVB is het verenigen van belangen: van de klant, banken, toezichthouders en opinieleiders; individueel en collectief. Juist de vereniging van belangen maakt de NVB tot een inspirerende ontmoetingsplaats, op het snijvlak van commercie en beleid en van publiek en privaat. De NVB biedt een platform van kennis vanuit de banken en de sector.

Overzicht afdelingen

De werkzaamheden vanuit het bureau zijn verdeeld over diverse afdelingen die ieder gespecialiseerde, interbancaire (beleids)commissies en werkgroepen ondersteunen. Hierin zitten deskundigen van de banken, zodat de inbreng vanuit de praktijk gewaarborgd is. Het gaat om de volgende afdelingen:

  • Beleid
  • Bedrijf
  • Communicatie
  • Public Affairs

Directeur

Directeur van de vereniging is Eelco Dubbeling.