Chris Buijink

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken is Chris Buijink.

Chris Buijink is sinds 1 juni 2013 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken

Studie: politicologie, Universiteit van Amsterdam. Chris Buijink was vanaf 1980 in diverse functies werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken. Hij was daar onder meer plaatsvervangend directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen, plaatsvervangend secretaris-generaal en directeur-generaal Ondernemen en Innovatie. Vanaf 2007 tot zijn aantreden bij de NVB was hij de hoogste ambtenaar van het departement.

Chris Buijink is tevens lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW en lid van de Sociaal Economische Raad (SER). Verder is Buijink voorzitter van de Raad van Toezicht van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van de Hermitage aan de Amstel. Chris Buijink is Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.

Chris Buijink

De op deze pagina aangeboden informatie en foto's mogen worden gebruikt als illustratie bij redactionele artikelen die betrekking hebben op de Nederlandse Vereniging van Banken. Wenst u andere foto's dan op deze pagina zijn te downloaden dan verzoeken wij u contact op te nemen met een van de woordvoerders. De NVB stelt het op prijs indien u de vereniging informeert als u de foto's op deze pagina's gebruikt dan wel redactionele aandacht besteedt aan de NVB. Ook dit kunt u melden aan de woordvoerders.