Bestuur

De leden van het bestuur worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur van de NVB bepaalt het algemeen beleid van de vereniging, zoals dat door de verschillende commissies in samenwerking met het bureau wordt uitgevoerd.De voorzitters van de commissies worden door het bestuur benoemd. Jaarlijks legt het bestuur via het jaarverslag en de jaarrekening verantwoording af over het gevoerde beleid. De voorzitter van het bestuur, Chris Buijink is onafhankelijk en fulltime aangesteld. Hij is het gezicht en eerste aanspreekpunt van het bestuur en de vereniging.

Bestuursleden

Directie Nederlandse Vereniging van Banken