Bestuur

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Banken kent 12 leden die worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur van de NVB bepaalt het algemeen beleid van de vereniging, zoals dat door de verschillende commissies in samenwerking met het bureau wordt uitgevoerd. De voorzitters van de commissies worden door het bestuur benoemd. Jaarlijks legt het bestuur via het jaarverslag en de jaarrekening verantwoording af over het gevoerde beleid. De voorzitter van het bestuur is onafhankelijk en fulltime aangesteld. De voorzitter is het gezicht en eerste aanspreekpunt van het bestuur en de vereniging.
De NVB verenigt Nederlandse en buitenlandse banken die actief zijn in Nederland. Samen werken we aan een welvarende, duurzame en inclusieve samenleving, waarbij we in verbinding staan met Europa en de rest van de wereld. Het bureau van de NVB heeft een directe lijn met het bestuur en leden voelen zich in brede zin betrokken. In het bestuur van de NVB zitten CEO’s en andere bestuurders van de betrokken banken.

Bestuursleden

Directie Nederlandse Vereniging van Banken

  • Eelco Dubbeling, Algemeen directeur
  • Annemein Kolk, directielid Beleid a.i.
  • Monique Massini, directielid Externe betrekkingen a.i.