Oekraïne en sanctiemaatregelen Rusland

Op deze pagina vindt u praktische uitleg en instructies hoe vluchtelingen een betaalrekening kunnen aanvragen inclusief links naar informatiepagina’s van individuele betaaldienstverleners (zoals banken). Ook vindt u hier informatie over sanctiemaatregelen die door de Europese Unie zijn gepubliceerd naar aanleiding van de situatie in Oekraïne.

Sancties zijn bedoeld om het gedrag te beïnvloeden van landen of regimes die oorlog voeren, mensenrechten schenden of een bedreiging vormen voor internationale vrede en veiligheid. Naast de Europese Unie zijn er ook sanctiemaatregelen van de Verenigde Staten en de Verenigde Naties die het betalings- en handelsverkeer beperken. Op dit moment gelden er voor ongeveer 30 landen sanctiemaatregelen. Overweegt u zaken te doen met deze landen? Neem dan altijd eerst contact op met uw bank.

Informatie voor vluchtelingen / Information for refugeesMeer informatie

2023


2022


Informatie banken

 


Op 9 maart zijn onder andere de volgende beperkingen afgekondigd.

Voor Belarus geldt:

 • Beperkingen t.a.v. Swift voor een aantal Belarussische banken.
 • Beperkingen voor bepaalde transacties met de Belarusssiche centrale bank.
 • Beperkingen op het kunnen aanhouden van deposito’s boven de 100.000 euro in Europa voor Belarussische personen en bedrijven
 • Beperkingen op het verkopen en leveren van eurobankbiljetten


Voor Rusland geldt:

 • Beperkingen t.a.v. de export van bepaalde goederen en technologie in ten behoeve van de maritieme sector in Rusland
 • Uitbreiding van de lijst van rechtspersonen, entiteiten en openbare lichamen waarvoor financieringsbeperkingen gelden via leningen, effecten en geldmarktinstrumenten.
 • Verduidelijking van het begrip ‘effecten’ waaronder ook cryptoactiva worden verstaan.


Op zaterdag 26 februari kondigden de Verenigde Staten en de Europese Unie aan dat een aantal geselecteerde Russische banken zullen worden afgekoppeld van het financiële berichtenverkeer systeem SWIFT.

Zodra deze sancties ingaan, kunnen er geen overboekingen via SWIFT worden uitgevoerd van en naar banken in Rusland die van SWIFT zijn  afgesloten. Dit geldt voor iedereen: voor Nederlanders en bedrijven in Nederland, maar uiteraard ook voor de andere landen in de Europese Unie. Banken en betaalinstellingen in een land dat lid is van de Europese Unie mogen en kunnen deze betaalopdrachten voor hun klanten niet uitvoeren. Ook kunnen ze geen geld ontvangen. Inmiddels is bekend geworden dat deze sancties vanaf 12 maart 2022 in zullen gaan en gelden ten aanzien van zeven Russische banken.

Meer informatie over SWIFT vindt u hier:


Op 26 februari zijn onder andere de volgende sancties aan toegevoegd:

 • Sancties tegen de Russische president Poetin en de minister van Buitenlandse Zaken Lavrov en andere hooggeplaatste officials. Eerder waren al maatregelen genomen ten aanzien van leden van de Russische Doema en andere betrokken Russen bij de bedreiging van Oekraïne. Van hen worden de rekeningen bevroren en financiële transacties gedwarsboomd. Als zich dat voordoet, wordt hiervan melding gedaan aan De Nederlandsche Bank (DNB).
 • Verdere beperking van de toegang van Russische bedrijven tot de Europese kapitaalmarkt. Zo is er onder andere een verbod op dienstverlening rondom de handel in aandelen voor Russische staatsbedrijven.
 • Een limiet op de tegoeden die Russische personen en bedrijven kunnen aanhouden per Europese bank waarbij de nodige uitzonderingen gelden.
 • Verbod op het aanbieden van financiële diensten ten behoeve van goederen en technologieën (zoals chips) die gebruikt kunnen worden voor defensiedoeleinden, de olieraffinage en de lucht- en ruimtevaart.  Het is verboden om bepaalde financiële diensten aan te bieden, die bijv. assisteren bij de koop, verkoop van dit soort goederen.

Banken zullen ook altijd alert moeten zijn op sanctie-omzeiling vanuit Rusland. Banken zullen voor deze zaken grondig onderzoek moeten doen; goede informatie van de overheid over deze zaken is daarbij essentieel.

Eerdere sancties betroffen stopzetting van economische relaties met de gebieden Donetsk en Luhansk en het blokkeren van de toegang van de Russische overheid en de Russische centrale bank tot de Europese financiële markten, wat betrekking heeft op leningen, kredieten, effectenhandel en andere geldmarktinstrumenten.