WRR zet terecht vraagtekens bij publiekgeldsysteem

17 januari 2019
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) zet in haar rapport ‘Geld en schuld’ terecht vraagtekens bij de invoering van een publiekgeldsysteem. Volgens de Raad zou een overgang naar zo’n systeem feitelijk neer komen op een ‘grootschalig experiment met de ruggengraat van de economie.’ Daarnaast vraagt de WRR zich af of zo’n overgang haalbaar is omdat een nieuw systeem alleen op Europees niveau kan worden ingevoerd. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is dan ook geen voorstander van zo’n experiment.

Verder adviseert de WRR om de oprichting van een publieke betaalbank te faciliteren om zo te zorgen voor meer diversiteit in de sector. De NVB onderstreept het belang van diversiteit in de sector en is benieuwd hoe zo’n bank er in de praktijk uit zou kunnen zien. Overigens zal diversiteit van de sector in de komende jaren vooral ook in Europees licht moeten worden bezien nu de Europese bankenunie verder moet worden voltooid. Door de belemmeringen voor grensoverschrijdend bankieren in Europa weg te nemen worden de drempels voor buitenlandse banken om hun producten in ons land aan te bieden, weggenomen. Tegelijkertijd schept dat kansen voor Nederlandse banken in het buitenland.Meer informatie