Wiebe Draijer benoemd als lid van de CSR namens de financiële sector

13 juni 2019
Op dinsdag 11 juni jl. is de heer W. (Wiebe) Draijer officieel benoemd als lid van de Cyber Security Raad (CSR), het onafhankelijke en strategische adviesorgaan van het kabinet en bedrijfsleven (via het kabinet) als het gaat om cybersecurity in Nederland. Wiebe Draijer is voorzitter van de groepsdirectie van de Rabobank en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Banken en nu lid van de raad namens de financiële sector.

De raad is samengesteld uit hooggeplaatste vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap en zet zich op strategisch niveau in om de cybersecurity in ons land te verhogen. Nederland wil een open, veilig en welvarende samenleving zijn, waarin de kansen die digitalisering onze samenleving biedt volop worden benut, dreigingen het hoofd worden geboden en fundamentele rechten en waarden worden beschermd. De raad draagt bij aan deze ambitie door onder andere vooruit te kijken naar nieuwe technologische ontwikkelingeen en deze te vertalen naar benodigde strategische maatregelen. In 2011 heeft de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie de raad geïnstalleerd.

Tekst loopt door onder foto

‘Banken zijn erg gemotiveerd om vanuit hun cyberexpertise bij te dragen aan de cyberveiligheid van Nederland. Daarom zijn we blij met de toetreding van Wiebe Draijer tot de Cyber Security Raad.’ –Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken
Wiebe Draijer

Adviezen

In de afgelopen jaren heeft de raad diverse strategische adviezen uitgebracht, waaronder het advies ‘Cybersecurity in onderwijs en bedrijfsleven’, waarin de raad pleit voor structurele aandacht voor cybersecurity in het onderwijs en loopbaanmogelijkheden op dit terrein om het tekort aan cybersecurityprofessionals tegen te gaan. In het advies 'Naar een veilig verbonden digitale samenleving', advies inzake de cybersecurity van het Internet of Things, adviseert de raad Het advies bevat zes strategische oplossingsrichtingen om de uitdagingen die het Internet of Things (IoT) met zich meebrengt het hoofd te bieden. Naast adviezen stelt de raad ook handreikingen op, voeren individuele leden boardroomgesprekken bij organisaties en bedrijven, zet de raad onderzoeken uit bij onderzoekers en initieert de raad verschillende activiteiten, zoals de National Cyber Security Summer School.

Meer informatie over de raad vindt u op Cybersecurityraad.nl.