Wetsvoorstel geeft banken extra armslag bij resolutie

10 januari 2018
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft gereageerd op het consultatiedocument “wetsvoorstel wijziging crediteurenhiërarchie” van het Ministerie van Financiën.

Het wetsvoorstel biedt banken de mogelijkheid extra schulden uit te geven (‘senior unsecured debt’) die als de bank in resolutie komt (in het geval van faillissement) voor bail-in in aanmerking komen.

De NVB hecht aan de spoedige implementatie van het Europese voorstel zoals dat nu ook gebeurt. Dit is van belang, omdat in een aantal landen (Frankrijk, Duitsland, België en Spanje) de insolventiewetgeving al is aangepast of vergevorderd is. De banken stellen het dan ook op prijs dat het concept wetsvoorstel nu ter consultatie voor ligt. De banken kunnen zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel. Ze vragen op een aantal plekken om een hoofdzakelijk juridische verduidelijking.