Voortgang maatregelen tegen plofkraken

30 januari 2020
Banken en Geldmaat doen het uiterste om de veiligheid rond geldautomaten te waarborgen en plofkraken – die onze samenleving ontwrichten – tegen te gaan. Zij handhaven voorlopig de nachtsluiting van geldautomaten (23-7 uur) maar verkorten tussen nu en 1 maart a.s. de sluiting (van 2-7 uur) op plaatsen waar dat verantwoord kan. Dit betreft circa honderd geldautomaten waar na 23.00 uur nog wel relatief meer van gebruik werd gemaakt, zoals uitgaansgebieden. Tegelijk werken zij hard aan een structurele oplossing voor het probleem van de plofkraken. Binnen een aantal maanden komt er een techniek beschikbaar om geld bij een plofkraak onbruikbaar te maken. Dan zal direct met de implementatie van dit systeem worden begonnen. Dit zal enige tijd in beslag nemen. Wij verwachten dat het verantwoord is de nachtsluiting uiterlijk op 31 maart 2021 op te heffen. Sinds de nachtsluiting half december hebben vier plofkraken plaatsgevonden. Banken zijn bezig om samen met gemeenten, de politie en Geldmaat te bepalen waar geldautomaten een risico opleveren voor de veiligheid van omwonenden en welke verplaatst moeten worden. Met de uitvoering wordt in april begonnen. Geldmaat legt hiervoor de benodigde contacten.

Zoals bekend, heeft de nachtsluiting beperkte gevolgen voor de goede bereikbaarheid en beschikbaarheid van contant geld. Minder dan 2 procent van alle geldopnamen bij automaten die buiten staan, gebeurden ’s nachts. Dit percentage valt nog eens lager uit (naar schatting 1,5 procent) door de verkorte nachtsluiting bij circa 100 geldautomaten. De eventuele hinder die mensen van de nachtsluiting ondervinden, wordt daarmee tot het minimum beperkt.

Het totale aantal plofkraken in 2019 was 71 (het totale aantal aanvallen op geldautomaten was 83). Uit een peiling van onderzoeksbureau Kantar blijkt dat vrijwel alle Nederlanders begrip hebben voor de nachtsluiting van geldautomaten. Bijna iedereen weet dat veiligheid en plofkraken de belangrijkste reden zijn dat geldautomaten ‘s nachts gesloten zijn.

De belangrijkste uitkomsten van het publieksonderzoek zijn:

 • Eén op de vijf Nederlanders neemt minimaal wekelijks geld op bij een geldautomaat.
 • Vrijwel alle Nederlanders nemen zelden tot nooit tussen 23.00 en 7.00 uur geld op bij een geldautomaat
 • De meeste Nederlanders plannen in meer of mindere mate hun geldopname bij een geldautomaat.
 • Twee derde van de Nederlanders betaalt liever met een pinpas dan met contant geld.
 • Bijna twee derde van de Nederlandse bevolking weet dat vanaf 18 december geldautomaten ‘s nachts tussen 23 uur en 7 uur gesloten zijn.
 • Nagenoeg iedereen noemt veiligheid als belangrijkste reden waarom geldautomaten ‘s nachts gesloten zijn, waarbij meer dan de helft specifiek de plofkraken noemt.
 • Vrijwel alle Nederlanders hebben begrip voor de nachtsluiting van geldautomaten.
 • Nederlanders die (zeer) weinig begrip hebben voor de nachtsluiting denken vooral dat er betere alternatieven zijn, waar de consument minder van merkt.
 • Een zeer kleine groep Nederlanders geeft aan dat het in de afgelopen 30 dagen is voorgekomen dat zij ‘s nachts een geldautomaat nodig hadden terwijl deze niet beschikbaar was.
 • Driekwart van de Nederlanders vindt het niet belangrijk dat geldautomaten ‘s nachts geopend zijn.
 • Een derde van de Nederlanders vindt dat het toch mogelijk moet zijn om ‘s nachts op bepaalde plekken geld te pinnen.

Zie verder het publieksonderzoek van Kantar in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken en de Betaalvereniging Nederland.