Vertrouwen in banken verder toegenomen

31 augustus 2021
Zowel het consumentenvertrouwen in de bankensector als het vertrouwen in de eigen bank steeg in de eerste helft van 2021. Ook nam het aantal mensen met veel vertrouwen toe. Het aantal mensen met weinig vertrouwen nam af. Dit blijkt uit de Vertrouwensmonitor Banken die het bureau Ipsos uitvoerde onder bijna 3.000 klanten van banken.

English

Ten opzichte van vorig jaar steeg het vertrouwen in de sector van 3,0 naar 3,1 op een schaal van 1-5. Het vertrouwen in de eigen bank steeg van 3,3 naar 3,4. Sinds de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in 2015 begon met het meten van het vertrouwen, is er sprake van gestegen vertrouwen van klanten van banken. Van 2,8 (2015) naar 3,1 in 2021 voor de sector en van  3,2 (2015) naar 3,4 in 2021 als het gaat om vertrouwen in de eigen bank.

Het vertrouwen in banken is sinds het uitbreken van de coronacrisis gestegen. Banken hebben in deze crisis een belangrijke rol gespeeld door naast de overheidsmaatregelen te blijven zorgen voor kredieten en uitstel van aflossing te bieden. NVB-voorzitter Medy van der Laan is ‘blij dat onze inspanningen door het publiek worden gezien in een moeilijke tijd die voor velen - ook voor banken -  zeer uitdagend is.’

De NVB is per 1 juli jl. na vijf jaar overgestapt van de Vertrouwensmonitor op reputatiemeting volgens de RepTrak-methode, die breed in het bedrijfsleven wordt toegepast. Daarbij wordt - naast waardering en vertrouwen - onder andere gekeken naar zaken als leiderschap, burgerschap, innovatie en producten en diensten van de sector als geheel. De NVB zal over de resultaten geregeld blijven berichten.