Verbreding hypotheekmarkt in belang van consument

19 augustus 2015
De komst van nieuwe spelers op de Nederlandse hypotheekmarkt zorgt voor meer concurrentie tussen aanbieders en meer keuzemogelijkheden voor de consument. Naast verzekeraars en pensioenfondsen zien we nu ook dat buitenlandse partijen de Nederlandse markt betreden.

Naast verzekeraars en pensioenfondsen zien we nu ook dat buitenlandse partijen de Nederlandse markt betreden. De Nederlandse Vereniging van Banken ondersteunt die ontwikkeling en blijft zich inzetten om de werking van de Nederlandse hypotheekmarkt ook in het buitenland goed uit te leggen. Om buitenlandse partijen te interesseren voor de Nederlandse markt is het van belang dat zij de risico’s goed kunnen inschatten.

De NVB maakte daarom eerder een analyse van de Nederlandse hypotheekmarkt waarin wordt ingegaan op de vraag hoe het kan dat de schuldniveaus ten opzichte van inkomen en woningwaarde hoog zijn terwijl de betalingsachterstanden bij klanten en verliezen bij banken in internationaal opzicht laag zijn.

Korte samenvatting artikel afgelopen woensdag in het Financieele Dagblad:
Voor Nederlandse banken is huizenkoper allang geen droomklant meer
(Prisco Battes & Ivo Bökkerink)

'Mede door de toegenomen concurrentie van grote institutionele beleggers op de hypotheekmarkt zijn de marges weer bijna terug op het niveau van voor de financiële crisis'. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat de winstmarge van banken op hypotheken de afgelopen maanden spectaculair is gedaald. "Dit is gunstig voor de huizenmarkt en mensen met een hypotheek. Het is nog wat te vroeg voor ferme conclusies, maar de daling past bij het beeld dat er allerlei nieuwe toetreders zijn op de hypotheekmarkt", aldus Hoogleraar Maarten Pieter Schinkel. Vereniging Eigen Huis denkt dat de lagere marge het gevolg is van meer concurrentie. Volgens de krant profiteren huizenkopers indirect van de lagere marge doordat de hypotheekrente de afgelopen maanden nauwelijks is opgelopen, terwijl de marktrente sterk is gestegen. FD merkt op dat banken de afgelopen jaren scherpe kritiek kregen omdat ze de renteverlagingen van de Europese Centrale Bank onvoldoende zouden doorberekenen aan klanten.