Verantwoord financieren van de eigen woning

08 april 2016
Voor de aankoop van een woning voor eigen bewoning kan een consument een hypotheek afsluiten. De maximale hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning is op dit moment 102%.

Verantwoord financieren van de eigen woning

Dit betekent dat bij de aankoop van de woning in veel gevallen ook eigen geld moet worden ingebracht om kosten die gemaakt worden rondom de aanschaf van de woning te financieren. Het is mogelijk om voor deze aanvullende kosten een aanvullend consumptief krediet af te sluiten. Uiteraard is dat alleen mogelijk als daarvoor ruimte bestaat binnen de grenzen van verantwoord lenen.

Wenselijkheid en betaalbaarheid

De normen en regels die in Nederland gelden voor kredietverstrekking, zowel hypothecair als consumptief, borgen verantwoorde kredietverstrekking. Voor iedere consument gelden maximale leenbedragen en maandlasten. Bij het verstrekken van een hypothecair krediet moeten banken rekening houden met lopende consumptieve kredieten van de klant, en vice versa. Dit betekent niet dat het afsluiten van een consumptief krediet, bijvoorbeeld voor de kosten die gemoeid zijn met de aankoop van de woning, is uitgesloten. Het betekent wel dat zowel de bank als de klant, ook binnen de toegestane wettelijke ruimte, moeten kijken naar de wenselijkheid en betaalbaarheid van een aanvullende lening.

De normen voor kredietverstrekking geven aan wat de maximale leenruimte voor consumenten is. Al vaker heeft de NVB benadrukt dat zij het belangrijk vindt dat consumenten voor zichzelf bepalen welke maandlasten zij willen en kunnen betalen. Op die manier kan de consument zelf beoordelen welk bedrag hij maximaal wil lenen. De consument heeft zelf immers het beste zicht op de eigen financiële situatie en het uitgavenpatroon. Uiteraard geldt dat de maximum grenzen hierbij overeind moeten blijven en banken terughoudend zijn waar dat nodig is; de Autoriteit Financiële Markten roept hier vandaag ook toe op.

Harmoniseren

De leennormen voor hypothecair krediet en consumptief krediet zijn beide gebaseerd op berekeningen door het Nibud. De NVB inventariseert op dit moment in gezamenlijkheid met zowel de toezichthouders als overige kredietverstrekkers de mogelijkheid om de normen verder te harmoniseren. Daardoor ontstaat straks ook richting de klant meer duidelijkheid over de mogelijkheden voor het aangaan van een hypotheek of consumptieve lening.