Uitgangspunten voor vaststellen inkomen bij hypotheek aanvraag

Corona
07 mei 2020
Om klanten te beschermen tegen overkreditering wordt bij iedere hypotheekaanvraag de bestendigheid van het inkomen getoetst. De Coronacrisis kan impact hebben op het inkomen en de bestendigheid van het inkomen. De NVB heeft daarom een aantal uitgangspunten geformuleerd voor het vaststellen van dit bestendig inkomen in tijden van Corona.

Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat het inkomen wordt vastgesteld op basis van actuele gegevens. Om dit te waarborgen hanteren banken een maximale geldigheid van acht weken, dan wel twee maanden, voor de werkgeversverklaring en de salarisstrook. Deze uitgangspunten zijn in 2020 ingesteld. Op dit moment is de situatie vanwege Corona nog steeds onzeker, om die reden is de tijdelijke wijziging verlengd tot en met 30 juni 2021 (geactualiseerd maart 2021).
Lees hier de uitgangspunten voor het vaststellen van het bestendig inkomen.

Voor een zelfstandige of freelancer is een standaardvragenlijst ontwikkeld, waarin zelfstandigen aangeven in welke mate de Coronacrisis hem financieel raakt. Meer informatie over deze vijf vragen vindt u op de website van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Deze vragenlijst kan ook worden toegepast bij niet-NHG hypotheken.