Tuchtrecht aanvullend op strafrecht en toezicht

18 augustus 2016
Als het gaat om de strafbaarheid van de Liborfraude hebben daar verschillende instanties met uiteenlopende verantwoordelijkheden naar gekeken, zoals (in Nederland) het Openbaar Ministerie, De Nederlandsche Bank en is er ook over geoordeeld vanuit het tuchtrecht van DSI voor mensen die gecertificeerd zijn voor beursgerelateerde zaken.

Bepaalde straffen, zoals celstraffen, zijn voorbehouden aan de rechterlijke macht. Het is niet aan ons te oordelen over de strafmaat, of de keuze voor het eventueel treffen van een schikking.

Sinds de invoering van de bankierseed op 1 april 2015 is er daarnaast ook onafhankelijk tuchtrecht voor alle bankmedewerkers die de bankierseed hebben afgelegd. Daarbij kunnen overtredingen leiden tot langdurige uitsluiting uit de sector (zie Tuchtrechtbanken.nl). Dit vergroot het zelfreinigend vermogen van de sector en is mede naar aanleiding van dit type misstanden door banken zelf in het leven geroepen. Dit komt bovenop het reguliere strafrecht en toezicht.

Het tuchtrecht banken is in de kwestie van de Liborfraude niet aan de orde geweest omdat de feiten zich hebben voorgedaan voor 1 april 2015.