'Transparantie over hypotheekvoorwaarden belangrijk'

25 april 2017
Het is belangrijk dat banken open zijn over hun hypotheekvoorwaarden zodat consumenten een weloverwogen keuze kunnen maken. Het is individueel beleid van banken hoe zij hun rentepercentages en de risico-opslagen berekenen waarmee zij het zogeheten ‘kredietrisico’ afdekken; het risico dat een klant de lasten niet meer zou kunnen dragen.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zal de wensen van de Consumentenbond hierover, verwoord in een petitie, doorgeleiden naar haar leden. Dat zei NVB-directeur Eelco Dubbeling gisteren bij de inontvangstneming van de petitie. De Consumentenbond pleit hierin onder andere voor automatische verlaging van de risico-opslag als klanten extra aflossen op hun hypotheek.

Tekst loopt door onder de foto

Gerjan Huis in 't Veld en Eelco Dubbeling

Namens de Consumentenbond overhandigt Gerjan Huis in 't Veld (l) de petitie aan NVB-directeur Eelco Dubbeling.

De NVB en de Consumentenbond zijn het erover eens dat risico-opslagen een nuttige functie hebben. Veel banken hebben in hun voorwaarden opgenomen dat zij hun klanten informeren over extra aflossingen en wat dat voor hen betekent. 'Banken concurreren niet alleen op prijs maar ook op voorwaarden. Dat vergroot de keuzevrijheid van de klant,' aldus Dubbeling. Banken voeren op dit punt hun eigen beleid en maken hierover vooraf heldere contractuele afspraken met hun klanten.

Banken bepalen de ‘loan to value’ (LtV) op basis van de hoogte van de hypothecaire schuld en de waarde van de woning zoals die bij de bank bekend is. De LtV wordt lager doordat de hypotheekschuld afneemt (door contractuele of extra aflossing) óf doordat de woningwaarde stijgt; of door een combinatie van beide. Dit laatste kan de bank constateren op basis van een actuele waardebepaling, bijvoorbeeld een recent taxatierapport of de WOZ-waarde.

De LtV is bepalend voor de risicoklasse waarbinnen een hypotheek valt en dus voor de hoogte van de risico-opslag. Nu steeds vaker klanten tijdens de looptijd extra aflossen is de vraag of klanten ook tijdens de rentevaste periode een lagere rente kunnen betalen door verlaging van de LtV en of banken automatisch de lagere LtV klasse moeten verwerken. Automatisch aanpassen kan ondanks extra aflossingen in theorie ook leiden tot een hogere rente-opslag, als het risico is toegenomen door bij voorbeeld daling van de woningwaarde.

Voor hypotheken met een Nationale Hypotheekgarantie (NHG) wordt vrijwel nooit een risico-opslag berekend.