Transactie Monitoring Nederland aan de slag

16 september 2020
Vanaf vandaag is TMNL.nl live. Dat is de website van Transactie Monitoring Nederland B.V. Deze organisatie gaat de transactiedata van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank combineren en monitoren. Vanaf 1 september is TMNL gestart met de opbouw van haar activiteiten vanuit de nieuwe TMNL-locatie in Purmerend. Jeroen Rijpkema is de (interim) bestuurder van TMNL B.V.

Met Transactie Monitoring Nederland willen de vijf banken bijdragen aan een betere bestrijding van financieel-economische criminaliteit die plaatsvindt binnen het financiële systeem. Dit vanuit hun maatschappelijke rol als poortwachter van het financiële systeem. Elke bank monitort nu al alle eigen betalingstransacties – een wettelijke verplichting vanuit de Wwft. Met TMNL zetten banken een extra stap in de bescherming van de integriteit van ons financieel systeem, aldus TMNL bestuurder Jeroen Rijpkema: “We gaan betalingstransacties van de vijf banken in samenhang monitoren op signalen die kunnen duiden op witwassen en terrorismefinanciering. Door die gezamenlijke monitoring kunnen criminele geldstromen en netwerken beter gedetecteerd worden. Uiteindelijk willen we als banken meer bruikbare meldingen kunnen aanleveren waarmee opsporingsinstanties van de overheid aan de slag kunnen.”

TMNL B.V. start in september 2020 met de voorbereidende werkzaamheden. De daadwerkelijke gezamenlijke monitoring start vanaf 2021. Het gaat dan vooralsnog alleen om zakelijke betalingstransacties van de vijf deelnemende banken. Het is de bedoeling dat in de toekomst alle betalingstransacties van de deelnemende banken in samenhang kunnen worden gemonitord. Op termijn kunnen ook andere banken zich aansluiten bij TMNL B.V.
Kijk op TMNL.nl voor meer informatie over Transactie Monitoring Nederland.

TMNL logo