'Toezicht met oog voor kansen en waarden is belangrijk'

21 november 2017
Technologische vernieuwing en duurzaamheid zijn de komende jaren belangrijke prioriteiten voor de bankensector. Het is daarom goed dat De Nederlandsche Bank (DNB) in haar Visie op Toezicht 2018-2022 inspeelt op deze thema's.

Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zegt in de DNB-notitie: "We moeten ons als sector verdiepen in de klantwensen van morgen en overmorgen en in staat zijn om tijdig te vernieuwen. Daarbij moeten we ervoor zorgen dat veiligheid en privacy zijn gewaarborgd. Dus: kansen grijpen, waarden borgen. Het is belangrijk dat de toezichthouder hier oog voor heeft."

Volgens DNB lijkt de Nederlandse financiële sector de financiële crisis definitief achter zich te hebben gelaten. Een van de nieuwe uitdagingen is duurzaamheid. Banken zijn daar volop mee bezig; zoals onder andere blijkt uit het Klimaatstatement banken. Banken blijven de komende periode graag met DNB en andere partijen samenwerken in het platform Duurzame Financiering om obstakels weg te nemen en positieve impulsen te geven aan verduurzaming. Het is goed dat DNB de risico's omtrent klimaatverandering blijft onderzoeken.

DNB wil verder sterk inzetten op bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Banken spelen gezien hun maatschappelijke (en informatie-) positie een cruciale rol in de aanpak van witwassen en terrorisme die ze zo goed mogelijk proberen te vervullen. Banken moeten op grond van de wet hun cliëntonderzoek nog meer moeten afstemmen op de risico's. Dat betekent meer onderzoek, een eigen oordeel vormen en zo nodig maatregelen nemen. Bank en toezichthouder moeten focussen op de echte risico's, of zoals DNB zelf zegt: 'Meer waar moet, minder waar kan'.