Toelichting banken bij wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen

24 januari 2023
A.s. donderdag vindt het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer plaats over het voorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). Ook wel genoemd: het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen.

Het voorstel gaat onder meer over de wettelijk verplichte uitwisseling van risico’s door banken en over de gezamenlijke voorziening Transactiemonitoring Nederland (TMNL) van banken. Banken publiceren een compacte handout, met daarin informatie over dit wetsvoorstel. Lees hier onze publicatie.