Toekomstige financierbaarheid agrarische ondernemers onder druk

29 juli 2020
De toekomstige financierbaarheid van boeren en tuinders staat onder druk. Dit komt door de steeds hogere wet- en regelgevingseisen, de sterk wisselende inkomens- en liquiditeitsposities en de (on)mogelijkheden om te kunnen investeren in innovatie en duurzaamheid. Dit blijkt uit een notitie die de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft verstuurd op verzoek van de Vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer.

Doordat de kosten stijgen maar de opbrengsten niet in gelijke verhouding meestijgen staat het inkomen uit het bedrijf voor veel agrarisch ondernemers al jaren onder druk. De stelselmatige veranderingen in regelgeving en maatschappelijke behoeften maakt een strategische koers met bijbehorende meerjarige investeringen nagenoeg onmogelijk.

Het is de rol van banken om ondernemers in de land- en tuinbouw te financieren en in toenemende mate de duurzaamheidstransitie te faciliteren. Extra kosten van duurzame investeringen komen in de praktijk niet altijd tot uiting in een eerlijke vergoeding in een voedselketen waar, met uitzondering van kleine biologische landbouwconcepten, de prijs nog een dominante factor is.

De intrede van Bazel IV-richtlijnen in 2023 versterkt de druk op financierbaarheid bij banken. Kern van deze nieuwe regelgeving rondom kapitaaleisen is dat banken aangestuurd zullen worden om ondernemers nog meer te financieren op basis van rentabiliteit en liquiditeit in plaats van op de waarden als bijvoorbeeld grond, gebouwen en installaties.

Voor een toekomstbestendige land- en tuinbouwsector zijn toekomstige duurzame verdienmodellen cruciaal, aldus de NVB. De vertegenwoordigende banken roepen de overheid op om stimulerend en kader scheppend te werken tot de volgende zaken:

  1. Stimuleer en eerlijke prijs;
  2. Stimuleer ondernemerschap en kennisontwikkeling;
  3. Stimuleer een gelijk internationaal speelveld.