Tien thema’s voor publiek-private samenwerking

05 februari 2018
Op woensdag 7 februari bespreekt de Vaste Kamercommissie van Financiën van de Tweede Kamer de bankensector. Daarom stuurde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een brief met een tiental terreinen waarop banken en politiek elkaar kunnen versterken.

Vanwege de grote maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat, is het belangrijk dat politiek en de bankensector de handen ineen slaan en tot duurzame oplossingen komen. Vertrouwen is essentieel voor een goede samenwerking en banken realiseren zich dat het vertrouwen in de sector nog altijd (te) laag is, ondanks een lichte stijging in 2017. Op de ledenvergadering van de NVB op 18 januari jl. gaf ook Minister Hoekstra van Financiën aan dat de bankensector goede stappen heeft gezet voor het terugwinnen van vertrouwen. Maar hij constateert ook dat er nog meer zal moeten worden gedaan door de sector. Daarom riep de minister de sector op om te laten zien wat de waarde is van de sector voor de maatschappij en op welke terreinen de sector extra stappen kan en wil zetten. 

“Laten we afspreken elkaar op te zoeken. Niet alleen als het goed gaat, maar juist ook als er reden is om elkaar te spreken. Ik realiseer me zeer dat we daarin allemaal onze eigen verantwoordelijkheid hebben. We zullen het niet altijd eens zijn. En volgens mij hoeft dat ook niet. Wat ons bindt is, is dit geweldige land.” Minister Wopke Hoekstra tijdens de ledenvergadering van de NVB op 18 januari 2018.

In de brief naar de Vaste Kamercommissie laat de sector zien welke stappen er door banken al zijn gezet om te voldoen aan nieuwe klantbehoeften en om het vertrouwen in de sector te versterken. Ook geeft de brief op de volgende tien terreinen aan hoe de Nederlandse bankensector ervoor staat en wat de sector van belang vindt voor klant, economie en bankensector.

  • Versterking van vertrouwen
  • Financiële soliditeit
  • Bankentoezicht
  • Digitalisering
  • Cyberresilience
  • Hypotheekverstrekking
  • Financiering van de economie
  • Europa
  • Financieel weerbare huishoudens
  • Klimaat