Tegengaan terrorismefinanciering kan effectiever door meer informatie te delen

07 februari 2017
'Het bestrijden van terrorisme is een gezamenlijk doel van overheid en bedrijfsleven. Banken dragen daar graag aan bij door terrorismefinanciering zoveel mogelijk te voorkomen. Wel kunnen banken het financieren van terrorisme effectiever tegengaan wanneer opsporings- en veiligheidsdiensten meer informatie en intelligence delen.'

Dat zei Yvonne Willemsen, hoofd veiligheidszaken van de Nederlandse Vereniging van Banken tijdens een ronde tafelgesprek over terrorismefinanciering in de Tweede Kamer.

Doordat het bij terrorismefinanciering vaak gaat om zeer kleine bedragen die niet noodzakelijkerwijs te koppelen zijn aan terrorisme, is detectie vooraf vaak onmogelijk. Het leegtrekken van een spaarrekening of het aangaan van een lening is op zichzelf geen indicator voor terrorismefinanciering en krijgt pas betekenis als de aanslag al gepleegd is. Om het financieren van terrorisme tijdig te signaleren is het dus essentieel dat de overheid concrete aanknopingspunten deelt met banken.