Steeds meer klanten weten waar ze aan toe zijn bij aflopen aflossingsvrije hypotheek

12 september 2019
Sinds de start van de campagne ‘Word ook aflossingsblij’ hebben banken met 60.000 klanten de aflossingsvrije hypotheek doorgenomen en getoetst of de lasten ook in de toekomst  betaalbaar zijn. Daarnaast werd bij nog eens 30.000 klanten de toekomstige betaalbaarheid via online tools vastgesteld. Daardoor weten 90.000 klanten waar ze aan toe zijn bij het aflopen van de aflossingsvrije hypotheek. Sinds banken twee jaar geleden zijn begonnen met het aandacht vragen voor de toekomstige betaalbaarheid van de aflossingsvrije hypotheek hebben ruim 310.000 klanten extra afgelost. Nog eens 30.000 klanten hebben de hypotheek (deels) omgezet in een hypotheekvorm met aflossing.

Bij ruim de helft van de 60.000 klanten blijkt dat zij aan het eind van de looptijd geen problemen zullen hebben om de hypotheek te verlengen of te vernieuwen. Voor 25.000 klanten was de conclusie dat ze maatregelen moeten nemen en 6000 klanten hebben dat inmiddels gedaan. Verder komt uit de gesprekken naar voren dat 9000 klanten aangeven dat zij nu geen maatregelen willen of kunnen nemen. Banken gaan in de komende periode aan de slag om deze klanten handelingsperspectief te bieden.

In totaal zijn 350.000 klanten benaderd onder wie bijna alle 265.000 klanten die vorig jaar werden geïdentificeerd als klanten met een hoog risico. Omdat de focus in eerste instantie op klanten met een hoog risico ligt, is het lastig om op basis van de eerste resultaten conclusies te trekken voor alle klanten met een aflossingsvrije hypotheek. Doordat we uit de klantgesprekken een steeds beter inzicht krijgen in de problematiek krijgen, schatten we dat na een betaalbaarheidstoets nog enkele tienduizenden klanten zullen zijn die mogelijk in de toekomst tegen een probleem aanlopen.

Banken zijn tevreden over de resultaten van het afgelopen jaar maar houden zorgen over de groep mensen die weet dat ze straks hun woonlasten mogelijk niet kunnen betalen, maar nog geen maatregelen treft. Veel klanten hebben nog tijd en ruimte om maatregelen te nemen. Hoe eerder ze ermee starten, hoe beter. Ook zijn er klanten die nog niet weten of ze straks hun hypotheeklasten nog kunnen betalen. En doordat ze dit niet weten, weten ze ook niet of ze iets moeten gaan doen. Deze klanten wordt aangeraden om met hun bank in gesprek te gaan, zodat ze weten waar ze aan toe zijn en mogelijke risico’s kunnen uitsluiten.

Daarom krijgt de campagne ‘Word ook aflossingsblij’ vanaf 1 oktober een vervolg. Daarbij sluit dit jaar ook het Verbond van Verzekeraars aan. Waar het vorig jaar vooral ging om bewustwording zal de campagne dit jaar het accent leggen op het echt in beweging krijgen van mensen. Daarbij is het streven van banken dat iedereen ook straks zorgeloos kan blijven wonen.

Op de hoogte blijven van het nieuws van de NVB?
Abonneer u op onze nieuwsattendering