SDG consultatie levert veel bruikbare ideeën op

05 september 2017
‘Waarom plaatsen banken geen zonnepanelen op de daken van al hun kantoren?’, ‘zet als banken meer in op circulaire gebouwen’, en ‘neem armoede op als thema´. Deze adviezen zijn maar enkele van de vele bruikbare ideeën die de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ontving als reactie op wat banken kunnen doen op het terrein van duurzaamheid.

In 2015 lanceerden de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG’s). Het bedrijfsleven is wereldwijd gevraagd om bij te dragen aan de realisatie daarvan. De bankensector heeft die uitdaging gezamenlijk opgepakt. Dat leidde tot een discussienotitie die in januari 2017 werd gepubliceerd. Hierin staan ideeën over wat Nederlandse banken kunnen doen om de duurzaamheidsdoelen in ons land te helpen realiseren.

In de notitie is gekozen voor de focus op Nederland waarin vijf thema’s zijn uitgewerkt. In het voorjaar werd om de mening van belanghebbenden gevraagd op de notitie. Er kwamen in totaal 26 reacties binnen. De individuele reacties van zowel de organisaties als particulieren zijn gebundeld en te vinden in dit document. Hierbij zijn de reacties geanonimiseerd.
Eind dit jaar komt de NVB met haar conclusies en zal dan aangeven welke adviezen -en manier waarop deze- om zullen worden gezet in daden.

Hieronder vindt u een samenvatting van de reacties die de NVB ontving. De NVB dankt iedere deelnemer aan de consultatie voor de constructieve adviezen en ideeën. 

Consultatieperiode 2017

De ontvangen reacties waren afkomstig van NGO’s, belangenverenigingen, bankmedewerkers en betrokken bankklanten.
In totaal deden vijf organisaties mee aan de consultatie, te weten:

  • Eerlijke Bankwijzer (Oxfam Novib, Amnesty, Milieudefensie, Dierenbescherming, FNV, PAX)
  • FSC Nederland
  • Greenpeace
  • NWEA
  • VBDO

Hieronder vindt u een samenvatting en analyse van de consultatie.

Samenvatting discussiestuk

In het discussiestuk van de banken is gezamenlijk vijf thema’s uitgewerkt met verschillende activiteiten en ambities rondom zeven SDG’s met een focus op Nederland, aangezien we als banken vooral de Nederlandse economie financieren en daar de meeste duurzame impact zit.
Te weten:

1 Innovatie & werkgelegenheid (SDG’s 8, 9 en 12)

Innovatie als bron voor duurzame ontwikkeling en werkgelegenheid, bijvoorbeeld het actief bijdragen aan het financieren van initiatieven van ondernemingen en particulieren die de energietransitie bevorderen

2 Energietransitie (SDG’s 7, 11 en 13)

Meer vaart maken met de energietransitie, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van standaarden om de klimaatimpact van de banken te meten en daarop te gaan sturen. Experts worden uitgenodigd om daarin met de banken mee te denken

3 Duurzaam wonen & vastgoed (SDG’s 7, 11, 13)

Effectiever bijdragen aan verduurzaming van woningen en andere gebouwen, bijvoorbeeld door Incentives ontwikkelen om de vergroening van de woning- en vastgoedvoorraad in Nederland te versnellen

4 Ouderen (SDG 3)

De financiële wensen en mogelijkheden van ouderen op elkaar aan laten sluiten, bijvoorbeeld door nieuwe producten te bedenken om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen en samen met andere instellingen en verzekeraars samenwerken om zorginkoop mogelijk te maken

5 Zorg (SDG 3)

De financiering van ziekenhuizen en zorginstellingen waarborgen, zoals financiële expertise leveren aan de zorgsector om deze weerbaarder te maken 

Analyse consultatie

Algemeen

De reacties die binnen zijn gekomen waren constructief en meedenkend, met verschillende interessante en concrete ideeën waar de banken mee aan de slag kunnen. Bijvoorbeeld een aantal suggesties om samen te werken met specifieke partners.

Op het thema klimaat (SDG 13) zijn de meeste opmerkingen en ideeën gekomen. Op de thema’s zorg, ouderen (SDG 3) en de thema’s innovatie en industrie (SDG 9) is een enkele keer gereageerd.

Stel als bancaire sector gezamenlijke doelstellingen op

Thema-overschrijdend waren de opmerkingen om als banken gezamenlijke concrete ambities en doelstellingen binnen de thema’s te formuleren. Hierbij werd aangegeven om lange termijn doelen op te stellen rondom de SDG’s en hierop tussentijds te rapporteren.

Overweeg biodiversiteit en armoede als thema’s toe te voegen

Er werden suggesties gedaan om ook het thema biodiversiteit op te nemen, waarbij werd verwezen naar natuurlijk kapitaal te weten SDG 14 (water) en 15 (land) binnen het beleggingsbeleid van de banken.

Ook werd SDG 1 (armoede) als belangrijk bestempeld, hoe bijvoorbeeld toch de link te leggen met schulden en de toegang tot diensten en producten, maar ook het mensenrechtenconvenant die de banken samen met NGO’s hebben opgesteld.