Samen werken aan betere toegang tot zakelijke betaaldiensten

16 december 2022
Het borgen van de integriteit van het financiële stelsel is van groot maatschappelijk belang. In de afgelopen jaren groeide de maatschappelijke en politieke aandacht voor het voorkomen en bestrijden van financiële criminaliteit in binnen- en buitenland. In de studie ‘Van herstel naar balans’ van DNB en het rapport van de NVB ‘Ongewenste effecten van de-risking voor klanten en banken’ wordt geconcludeerd dat het tegengaan van financieel-economische criminaliteit efficiënter en effectiever kan.

Om de toegang tot het betalingsverkeer te borgen zijn verschillende brancheorganisaties, de NVB en DNB in gesprek onder de vlag van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). De Nederlandsche Bank (DNB) en de banken zijn voortvarend aan de slag gegaan met het uitwerken van een aantal onderwerpen om te komen tot een meer gerichte risicogebaseerde aanpak van witwassen. Onlangs zijn de betrokken partijen bij elkaar gekomen om een serie van rondetafelgesprekken af te trappen. De komende maanden zullen onder coördinatie van de NVB diverse initiatieven vanuit verschillende branches worden gestart. De uitkomsten zullen breed gedeeld worden zodat andere branches ook tot nieuwe inzichten voor hun achterban kunnen komen. De toegang tot zakelijke betaaldiensten kan en moet beter, dat wordt door alle partijen in het MOB onderschreven.
Lees meer: