Samen optrekken om economische schade te beperken

11 maart 2020
Het wordt steeds duidelijker dat het coronavirus economische schade met zich meebrengt en verder met zich mee zal brengen. Banken zullen zich inzetten om hun klanten zoveel mogelijk door deze moeilijke periode heen te helpen. Waar dat kan, zullen banken flexibiliteit betrachten. Het is een nationaal belang om deze problemen het hoofd bieden. Nu het virus zich verder verspreidt, zijn maatregelen nodig om de nadelige gevolgen voor de groei en werkgelegenheid te beperken.

De Nederlandse bankensector steunt de oproep van de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland aan de overheid om noodmaatregelen te treffen. Banken hebben de afgelopen dagen in NVB-verband constructieve gesprekken gevoerd met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en ondernemersorganisaties om te kijken wat er nog meer gedaan kan worden voor ondernemers die getroffen worden door de economische gevolgen van het virus. Wij vinden het positief dat daarbij onder andere wordt gekeken naar tijdelijke liquiditeitssteun voor in de kern gezonde bedrijven via de BKMB-regeling, zoals staatssecretaris Keijzer vanmiddag heeft aangekondigd. Banken zullen hierdoor op basis van overheidsgaranties over een deel van het krediet meer ruimte hebben om ondernemers te helpen met liquiditeit. Wij roepen ondernemers op zo nodig contact op te nemen met hun bank.

De Europese bankensector kijkt met belangstelling uit naar de uitkomst van de vergadering van het bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) morgen. De samenwerkende banken binnen de Europese Banken Federatie (EBF) dringen er bij de regelgevers en toezichthouders op aan om – zoals ook de Bank of England heeft gedaan - hun (aangekondigde) regels en voorwaarden zodanig aan te passen dat banken maatwerk kunnen leveren aan hun klanten en waar nodig en verantwoord soelaas kunnen bieden.