Ruimte aan innovatie door nieuwe en bestaande spelers

09 juni 2016
De Nederlandse Vereniging van Banken vindt het positief dat de toezichthouders DNB en AFM met voorstellen komen die nieuwe en bestaande partijen meer ruimte bieden voor innovatie. Ook banken innoveren volop.

De Innovationhub en de ‘regulatory sandbox’ (naar Brits voorbeeld) beloven al in een vroeg stadium marktpartijen te ondersteunen bij vragen over beleid en regelgeving bij financiële innovaties. Ook de centralisatie van informatie en advies verbeteren de toetredingsmogelijkheden voor nieuwkomers en nieuwe producten. Dit is een goede ontwikkeling. Nieuwe ideeën zullen minder snel stranden in administratieve processen. Ook weten ondernemers en bestaande financiële partijen sneller wat hun mogelijkheden zijn en kunnen zij hun business modellen hierop aanpassen. DNB en AFM noemen de mogelijkheid voor nieuwe partijen om onder voorwaarden een bankvergunning te krijgen. Dat is een interessant voorstel waarbij belangrijk is dat er een gelijk speelveld blijft voor alle betrokken partijen. Ook moeten de initiatieven uiteraard passen binnen het Europese toezichtskader dat sinds november 2014 van kracht is.