Risicoprofiel Nederlandse bedrijven verbetert

07 december 2016
Het risicoprofiel van Nederlandse bedrijven verbetert. Dit blijkt onder andere uit het percentage geaccepteerde financieringsaanvragen: inmiddels worden volgens de Financieringsmonitor 8 van de 10 financieringsaanvragen geaccepteerd ten opzichte van 6 op de 10 in 2014.

Toch zien we dat de hoeveelheid uitstaande bancaire financiering in het mkb wel nog afneemt. Dat komt onder andere doordat 8 op de 10 ondernemingen in Nederland zegt geen externe financiering nodig te hebben.

De manier waarop het mkb zichzelf financiert, verandert langzaam. De bekendheid van alternatieve vormen van financiering neemt geleidelijk toe en volgens Cambridge University neemt Nederland qua marktvolume zelfs een top 3-positie in Europa in. Banken ondersteunen deze ontwikkeling.

Steeds meer bedrijven willen minder afhankelijk zijn van één financieringsbron. Banken vinden dit een gezonde ontwikkeling en daarom werken de banken steeds vaker samen met andere partijen om de financieringsbehoefte van klanten volledig in te kunnen vullen.

Kredietverlening is en blijft een kernactiviteit van banken. Voor ondernemers met goede plannen en voldoende eigen vermogen hebben banken altijd financiering beschikbaar.