Risico’s mensenrechtenschendingen cacaosector beter in kaart

Mensenrechten
15 augustus 2018
De samenwerking tussen banken, maatschappelijke organisaties, overheid en vakbonden in het IMVO convenant bancaire sector heeft er voor gezorgd dat risico’s op mensenrechtenschendingen in de cacaosector beter in kaart zijn gebracht.

 

 

NVB adviseur Maryse Hazelzet over de wijze waarop banken samenwerken met ngo’s, overheid en partners ter verbetering van mensenrechten.

 

Tegelijk met de eerste jaarrapportage presenteerden deze partijen een nieuwe analyse van de cacaosector.

Binnen de wereldwijde cacaoketen is bekend dat het risico op mensenrechtenschendingen hoog is. In deze analyse hebben de verschillende partijen op basis van hun gezamenlijke kennis in kaart gebracht hoe de cacaoketen in elkaar zit en op welke onderdelen banken invloed hebben.

Naast een analyse van de cacaosector is ook onderzoek gedaan naar de manier waarop verschillende partijen hun invloed kunnen aanwenden bij het voorkomen en terugdringen van mensenrechtenschendingen. Een vergelijkbare  analyse van  de palmoliesector wordt ter consultatie aangeboden. 

Adviespanel

Om banken verder te ondersteunen in hun streven om de risico’s op mensenrechtenschendingen terug te dringen zal de Nederlandse Vereniging van Banken op korte termijn een adviespanel instellen. Dit adviespanel zal bestaan uit experts op het gebied van mensenrechten en zal zich buigen over praktijkvoorbeelden die door iedereen kunnen worden ingediend. Doel van het panel is om te kijken welke lessen banken uit deze cases kunnen trekken. Zodra de namen van de experts bekend zal het via de NVB website mogelijk zijn om praktijkvoorbeelden aan te dragen voor het panel.

Meer informatie

Lees meer over de analyses en de jaarrapportage op de site van de SER.