Risico-opslagen hypotheekrente zijn transparant

20 november 2017
Banken hanteren een risico-opslag die afhankelijk is van de hoogte van de lening ten opzichte van de waarde van de woning (‘loan to value’ – LTV). Veranderingen in de woningwaarde of extra aflossing kunnen leiden tot verandering van de risico-opslag.

Banken gaan hier verschillend mee om en vermelden dit in hun hypotheekvoorwaarden. Het beleid per bank en de gehanteerde opslagen zijn transparant. Op basis daarvan kunnen consumenten een weloverwogen keuze maken. Sommige banken verlagen de risico-opslag automatisch als de LTV is gedaald, andere niet. Verlaging gebeurt soms tijdens en soms na afloop van de rentevastperiode. Bij het ingaan van een nieuwe rentevastperiode wordt de opslag altijd opnieuw bekeken. Als de LTV daalt doordat de woningwaarde stijgt, is het niet onlogisch dat de klant dit doorgeeft aan de bank, bij voorbeeld op basis van de WOZ-waarde. Deze kwestie doet zich relatief recent voor.

Bij automatische aanpassingen kan men zich voorstellen dat grote groepen consumenten de afgelopen jaren juist een hogere risico-opslag zouden hebben gekregen door de waardedaling van de woning. In de afgelopen tien jaar is immers meer sprake geweest van daling dan van stijging van de woningwaarde. Een aantal banken verlaagt de risico-opslag automatisch bij reguliere én extra aflossingen tijdens de rentevastperiode. Andere banken onderzoeken dit nog.

Nieuwsbericht 11 september 2017: Banken bezien wensen Consumentenbond