Rijke oogst van vier gespreksavonden economen en bankiers

09 juni 2015
“Verbindend, informatief, gezellig; dit smaakt naar meer”. Zomaar enkele kreten bij de vierde en afsluitende bijeenkomst van bankiers en economen over kapitalisatie van banken binnen een Europese context.

Dat ‘meer’ gaat er ook komen overigens: er is veel gezaaid in de bijeenkomsten, maar het oogsten begint nu pas. Die oogst bestaat onder meer uit de verbinding die is gelegd tussen economische experts, wetenschappers en bankiers; die verbinding kunnen we benutten, ook bij het uitdiepen van andere economische thema’s, aldus voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken. Zo is het voornemen te komen tot een externe publicatie waarin de twee kernvragen aan bod komen: ‘Zijn banken inderdaad veilig en zijn zij dienend aan de economie?’

Concreet:

  • Veiliger: werken kapitaalregels voor banken (risicogewogen of juist niet?), verschuift de rekening inderdaad van belastingbetaler naar belegger en liggen de fiscale prikkels goed?
  • Dienend: zijn banken in staat om ook aantrekkende woningmarkt te financieren, ook als Baselse regels juist voor hypotheken strenger worden? Is het mogelijk het bedrijfsleven te financieren, ook de kleinere ‘start ups’?

Wezenlijke vragen, die volgens de aanwezigen een uitwerking voor een breder publiek verdienen. De precieze vorm staat daarbij nog open, wellicht komt het zelfs tot meerdere ‘publieksproducten’. De debatten gaven er in elk geval meer dan voldoende materiaal voor.